Центр инновационных образовательных технологий

Адаптации образовательной системы к цифровому поколению при помощи активного и эффективного использования основанных на ИКТ инновационных образовательных технологий, тем самым способствуя цифровой трансформации образования.

Электронды оқыту бөлімі

негізгі мақсаттар

- онлайн оқыту ұйымдарының халықаралық озық тәжірибелерін зерделеу; тиісті ұсыныстарды әзірлеу;

- онлайн оқыту нәтижелерін бағалауға арналған технологиялар мен құралдарды, соның ішінде тұлғаны бағалау мен сәйкестендірудің объективтілігін арттыру технологияларын әзірлеу.

Электронды оқыту бөлімі

MOOC ерекшеліктері

ATУ-ың ашық білім беру платформасы

MOOC (жаппай ашық онлайн курстар) - қашықтықтан оқытудың жаңа формасы, ол білім беруді бәріне қол жетімді ету идеясына негізделген.

Жетекші мұғалімдерден бейнедәрістер

MOOК-ті профессор-оқытушылар құрамымен дамыту, сондай-ақ МООК дамуымен бірге жүретін қызметкерлердің жұмысын реттеу мақсатында АТУ-ИББТО-ППД-7.5.1-2019-02 «Көпшілікке арналған ашық онлайн курстар туралы ереже» жасалынды.

Оқу процесіне MOOК-тің интеграциясы

ЭОБ негізгі міндеттері

browser-1666995_1280
  •  Онлайн оқытуды ұйымдастыруда шетелдік ілгері тәжірибемен танысу, тиісті ұсыныстар әзірлеу; Онлайн-оқытудың нәтижелеріне баға беру технологиялары мен аспаптарын, сонымен бірге тұлғаны бағалау мен сәйкестендірудің объективтілігін арттыру технологияларын әзірлеу;

  • АТУ электронды курстарының түрлі форматтарын құру және оларды білім беру сервистерінде, алаңшалар мен платформаларда, сонымен бірге халықаралық алаңшалар мен платформаларда жайғастыру;

  • Білім беру контентін әзірлеуді ұйымдастыру және оны ілгері жылжыту, онлайн оқытуды енгізуді сүйемелдейтін нормативтік базаны келісу;

  • Оқытушыларды электронды және цифрлық оқыту саласында оқыту және біліктілігін арттыру.

АТУ-ң МООК портфолиосы

Қызметкерлер құрамы

Назым

ТЕКЕСБАЕВА НАЗЫМ АЙТМОЛДАЕВНА Электронды оқыту бөлімінің бастығы

Телефон: 8 727 396 71 33 ішкі.157 

E-mail: mook@atu.kz, n.tekesbaeva@atu.kz

Артем с эмблемой (1)

КУЗИН АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ

Жетекші маман

Телефон: 8 727 396 71 33 ішкі.157

E-mail: mook@atu.kz

диля2

ТУРЫМБАЕВА ДИЛБАР КУРАЛБАЕВНА

Маман

Телефон: 8 727 396 71 33 ішкі.157

E-mail: mook@atu.kz

Back to top